info@xiz.se
Fakturor skickas till:
faktura@xiz.se 

© 2019 All Rights Reserved XIZ Maskin & Transport AB. Hemsidan skapad av Axensjös KBH www.axensjos.se 

TJÄNSTER

 

Asfaltering

Vi asfalterar både större och mindre ytor med största precision.

 

Containerdragningar

Vi fraktar din container lastar/lossar med sima eller chassi på uppdrag av Brothers  Cargo.

Flytt av hus

Vi flyttar hus, till exempel friggebodar, huspaket, takstolar.

 

Hyvlar vägar

Vi kantskär diken och hyvlar grusvägar, ridhus med mera.

 

Krantjänst

Kranbil med eller utan gripskopa 
Vi använder en kranväxlare som når upp till 14 meter. Vi levererar/hämtar ris, jord och grus av mindre kvantiteter. Vi tillhandahåller och levererar/hämtar Big Bag-säckar. 
Vi lyfter/flyttar hus.

 

Markarbeten/anläggning

Vi gör olika typer av markarbeten.

 

Maskin- och materialförflyttning

Vi kan transportera olika typer av maskiner och material.

 

Släntklippning

Vi klipper slänter och dikeskanter med traktor.

Hyvlar vägar

Vi kantskär diken och hyvlar grusvägar, ridhus med mera.

Sopcontainerkörningar

Vi kör ut containern, du fyller den och vi hämtar den. Vi ser till att det finns en fungerande container på plats när du behöver för kortare eller längre perioder. Vi hyr ut samt servar din egen container.

Sopning

Vi sopar större och mindre ytor. Vi arbetar med manuell framsopning med lövblås och med sugsopmaskin (Swingo) för garage, trottoar- och småsopning. För större uppdrag använder vi sugbil och soptåg beroende på behov.

 

Spannmålstransporter

Vi fraktar spannmål, lastar med rangering och via direktlastning. Du kan även låna en container under skördetiden.

 

Stora säckar

Vi tillhandahåller och levererar/hämtar stora säckar, typ Big Bag-säckar.

 

Trailerdragning

Vi fraktar ditt gods med egen trailer eller kundtrailer.

 

Underhåll av grusvägar

Vi hyvlar, fyller på grus, vattnar med mera. 

 

Vinterunderhåll

Vi har kapacitet för alla typer av snöröjning. Inget område är för stort eller för litet för oss. Exempel på uppdrag kan vara bostadsrätts- och samfällighetsföreningar, parkeringar, affärscentra, industriområden. Snöröjning, snöutlastning/ bortforsling och tippning.