top of page

TJÄNSTER

 

Asfaltering

Vi asfalterar och justerar både större och mindre ytor med största precision. 

Hyvlar vägar

Vi kantskär diken och hyvlar grusvägar, ridhus med mera. 

Krantjänst

Kranbil med eller utan gripskopa 
Vi använder en kranväxlare som når upp till 14 meter. Vi levererar/hämtar ris, jord och grus av mindre kvantiteter. Vi tillhandahåller och levererar/hämtar Big Bag-säckar. 
Med hjälp av kranbilen kan vi flytta/lyfta hus..

 

Markarbeten/anläggning

Vi gör olika typer av markarbeten. 

 

Maskin- och materialförflyttning

Vi kan transportera olika typer av maskiner och material. 

 

Släntklippning

Vi klipper slänter och dikeskanter med traktor.

Sopcontainerkörningar

Vi kör ut containern, du fyller den och vi hämtar den. Vi ser till att det finns en fungerande container på plats när du behöver för kortare eller längre perioder. Vi hyr ut samt servar din egen container.

Sopning

Med en komplett maskinpark sopar vi större och mindre ytor. Vi arbetar med  framsopning, sugsopmaskin (Swingo) stora och små, för garage, trottoar- och småsopning. För större uppdrag använder vi sugbil och soptåg beroende på behov.

 

Spannmålstransporter

Vi fraktar spannmål, lastar med rangering och via direktlastning. Du kan även låna en container under skördetiden.

 

Stora säckar

Vi tillhandahåller och levererar/hämtar stora säckar, typ Big Bag-säckar.

 

Trailerdragning

Vi fraktar ditt gods med egen trailer eller kundtrailer.

 

Underhåll av grusvägar

Vi kantskär diken, hyvlar, fyller på grus, vattnar, saltar med mera. 

 

Vinterunderhåll

Vi har en komplett maskinpark med kapacitet för alla typer av snöröjning. Inget område är för stort eller för litet för oss. Exempel på uppdrag kan vara bostadsrätts- och samfällighetsföreningar, parkeringar, affärscentra, industriområden. Snöröjning, isrivning, sandning, saltning, snöutlastning/ bortforsling och tippning.

bottom of page